Onze organisatie heeft een breed netwerk ontwikkeld.
Wij hebben contact met andere (voor)schoolse organisaties in de gemeente Aalten, Winterswijk en Lichtenvoorde. Verder met het consultatiebureau, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en gemeenteambtenaren. Zo kunnen wij ons gezamenlijk sterk maken voor het welbevinden van het jonge kind en ons beleid en visie proberen af te stemmen op elkaar. Hierbij behouden wij onze eigen identiteit.