De Bosarck heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, dat wij gebruiken als werkwijze.
In dit beleid maken wij kenbaar hoe wij de vertaalslag maken in onze werkwijze vanuit ons pedagogisch beleid.

Binnen het dagverblijf neemt kwaliteit van de dienstverlening een centrale plaats in. Daarbij is de aandacht vooral gericht op onder andere de volgende criteria:

  • Het voeren van een eenduidig pedagogisch beleid
  • Een flexibele werkhouding in relatie tot de kinderen en hun ouders
  • Zorg en respect in de omgang met alle betrokkenen binnen de organisatie
  • Het kinderdagverblijf als organisatie die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen

De pedagogische werkwijze is van invloed op de manier waarop met ouders wordt overlegd en samengewerkt, op de keuze van spel- en ander materiaal, de inrichting van de ruimtes, werving van de teamleden en zo op de eenheid van het totale kinderdagverblijf.

Icon of Pedagogisch Beleidsplan 2020 Pedagogisch Beleidsplan 2020