Het spreekt vanzelf dat een kind veel meer nodig heeft dan voeding en lichamelijke verzorging alleen. Daarom handelt het dagverblijf vanuit een pedagogisch beleidsplan, vanuit de opvoedingstheorie van Marianne Riksen-Walraven:

Samen met haar stellen wij dat het opvoedingsdoel ‘de emotionele veiligheid’ de belangrijkste basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen.

Haar vier opvoedingsdoelen hebben wij opgenomen in ons pedagogisch beleid:

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
  2. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  3. Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale en emotionele competentie.
  4. Het eigen maken van waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving.

Ontwikkeling Volg Model

Vanuit deze belangrijke basis van ’emotionele veiligheid’ kan een kind zich optimaal ontwikkelen. De ontwikkeling van uw kind volgen wij middels het Ontwikkeling Volg Model. Er zijn verschillende gebieden waar wij op letten, zoals:

  • taal ontwikkeling
  • spel ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • zelfredzaamheid e.d.

Als het kind 4 jaar geworden is en naar de basisschool gaat, verzenden we dit model van uw kind (mét uw toestemming) naar de basisschool. Zo krijgt ook de school een goed beeld van uw kind.
Een aantal leidsters zijn geschoold en gecertificeerd om met dit model te kunnen werken.

15 minuten gesprekken

Elk jaar organiseren wij 15 minuten gesprekken. Dit houdt in dat de ouders met een van de leidsters een gesprekje hebben. We willen dan over de ontwikkeling van het kind praten, aan de hand van het ingevulde ontwikkeling volgmodel. Ook is er ruimte voor vragen en opmerkingen.