Team de Bosarck

Even voorstellen…

Mijn naam is Yolanda Bos. Na mijn HBO-studie heb ik verschillende werkplekken gehad, als speltherapeute in Bartiméushage en in de kinderpsychiatrie. Elf jaar geleden ben ik begonnen met het op te zetten van De Bosarck. Ik werk er met heel veel plezier en passie. Kinderen verdienen om gehoord te worden, veiligheid en continuïteit. Hier staat De Bosarck borg voor. Verder geven wij ze net dat stukje meer, waar zij behoefte aan hebben.

Ik ben Wendy Hillen. Samen met mijn vriend en onze twee zoontjes woon ik in Aalten. Tijdens mijn opleiding tot Pedagogisch Medewerker heb ik stage gelopen bij de Bosarck , gevolgd door een jaar werkend leren. Door een wederzijde klik ben ik niet meer weg gegaan. Wat het werken met kinderen zo leuk maakt, is dat geen dag hetzelfde is. Zo maak ik de bijzondere dingen in de ontwikkeling mee, bijvoorbeeld de eerste stapjes,  maar ook wanneer het minder gaat is het fijn met ouders mee te kijken en samen te gaan voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Mijn naam is Elcke Hinkamp. In 2010 ben ik mijn stage begonnen bij De Bosarck. In 2011 heb ik mijn diploma PW4 behaald en ben daarna met veel plezier bij De Bosarck blijven werken! Door de kleinschaligheid ken ik alle kinderen en alle kinderen kennen mij. De kinderen kunnen zich in een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelen. Ik vind het fijn om daar een steentje aan te kunnen bijdragen.

Mijn naam is Astrid Luimes. Sinds 2008 werkzaam  als pedagogisch medewerker bij De Bosarck. In mijn werk met de kinderen hecht ik veel waarde aan het ontspannen samen zijn en plezier maken. Ik geniet van de (soms kleine) stappen in hun ontwikkeling. Naast mijn werk in de kinderopvang ben ik ook Spelagoog. Dit betekent dat ik kinderen kan ondersteunen en begeleiden in hun spelontwikkeling.

Continuïteit

Continuïteit vinden wij binnen de groepen belangrijk, omdat het emotionele veiligheid biedt. Dat is de  belangrijkste basis voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen.
Een kind dat zich niet veilig genoeg voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen.
Dit houdt in dat de leidsters op beide groepen werken, zowel op de baby/dreumesgroep als op de peutergroep. Zo kennen de leidsters alle kinderen en andersom.
We maken geen gebruik van externe invalkrachten, maar collega’s vallen zelf in tijdens een periode van ziekte of bij andere omstandigheden.

Deskundigheid en specialisaties

Deskundigheid is één van onze speerpunten.

Alle leidsters zijn in bezit van een certificaat van ‘Startblokken’.
Startblokken richt zich op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen.
Zo zijn onze ruimtes ingedeeld en ingericht met de intentie dat het dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt en dat het voor de kinderen uitdagend is om te gaan spelen. Dit doen we middels het gebruik maken van thema’s. We werken regelmatig in kleine groepjes.

We nemen deel aan workshops en/of cursussen. Deze deelname verschaft ons informatie die voor onze kinderen van belang kan zijn en ons kan helpen om hen nog beter op te vangen en te begeleiden.
De cursussen die wij volgen vallen onder het programma van de VVE.

Een aantal leidsters zijn bedrijfshulpverleners (BHV). Alle leidsters zijn in het bezit van het certificaat  kinder-EHBO en volgen jaarlijks de herhalingslessen.

Eén van de leidsters is gediplomeerd Spelagoog. Zij kan kinderen ondersteuning bieden wanneer er hiaten en/of stagnatie in de spelontwikkeling zijn ontstaan. Daarnaast kan zij beroepskrachten en ouders informeren/adviseren over (het belang van) spel.

Onze vaste invalkrachten

      

             Malou Rougoor                   Daphne ter Haar                        Marit Langenbarg

                               

Stagiaires

Wij willen graag stagiaires de kans geven om bij ons stage te lopen. Elk jaar bieden wij stageplaatsen aan voor leerlingen van het beroepsonderwijs. Ook van het voortgezet onderwijs komen er af en toe leerlingen om een dag mee te draaien.
Wij zien het als een uitdaging om stagiaires te begeleiden bij hun opleiding en leerdoelen.

Anouk Ebbeskamp (ma + di aanwezig)