De kosten worden per dagdeel (ochtend / middag) berekend. Voor een dagdeel wordt 5½ uur in rekening gebracht. Per maand ontvangt u een factuur met de kosten voor de volgende maand. Bij ziekte van uw kind of andere afwezigheid ontvangt u geen korting op de factuur.

Vanaf 2014 bieden wij ook ‘Kinderopvang op Maat‘. Voor meer informatie kunt u ten allen tijde contact opnemen met ons.

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen . Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Wet kinderopvang

Sinds januari 2005 is de nieuwe Wet kinderopvang van kracht geworden. Dit houdt in dat ouders zelf een contract aangaan met het kinderdagverblijf van hun keuze. De overheid deelt voor een gedeelte mee in de kosten. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikt maakt van kinderopvang.

In bijzondere situaties bepaalt de gemeente of het UWV de werkgeversbijdrage. Informeer bij uw contactpersoon van de gemeente of het UWV of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor meer informatie over bovenstaande verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl, www.toeslagen.nl of naar telefoonnummer 0800 – 0543.

Ook vindt u informatie over de Wet kinderopvang op www.rijksoverheid.nl/Kinderopvang.

 

Icon of Tarieven 2021 Tarieven 2021