Pedagogische visie
Kinderopvang die aangeboden wordt in een gastgezin draagt bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van een kind. Belangrijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen is een veilige omgeving.

Dat betekent dat wij van onze gastouders vragen dat zij de kinderen:

  •  Een gevoel van emotionele veiligheid bieden.
  • De gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen.
    (denk aan: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen)
  • De gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen
    (denk aan: communiceren, samenwerken, elkaar helpen)
    Deze visie is uitgewerkt in ons pedagogisch beleidsplan.