Gastouderbureau De Bosarck kent twee soorten kosten die een ouder maakt voor de afgenomen opvang voor hun kind. Dit zijn de bureaukosten en opvangkosten.
Wij hebben een vast tarief voor bureaukosten per maand vastgesteld ongeacht het aantal uren dat er afgenomen wordt. Daarnaast worden de opvanguren die per maand afgenomen worden in rekening gebracht.
Voor de ouder die opvang vraagt geldt dat zij de bureau- en opvangkosten betalen aan het gastouderbureau.
Door het gastouderbureau wordt de opvangkosten uitbetaald aan de gastouder.
Zie de link onderaan de pagina voor een totaal overzicht van de opvangkosten van ons gastouderbureau.
De belastingdienst geeft ouders een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Tarieven Gastouderopvang 2019