Opvanglocatie.
De gastouderopvang vindt plaats bij de ouder thuis of bij de gastouder.
De bemiddelingsmedewerker zal de woning aan de hand van een risico inventarislijst controleren. Ook zal er gekeken worden of er voldoende buitenspeelruimte is en of deze voldoet aan de veiligheidseisen.

 

Icon of Eisen aan de opvanglocatie Eisen aan de opvanglocatie