Voorafgaande aan de plaatsing van uw kind wordt u uitgenodigd voor een kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de basis gelegd voor de vertrouwensrelatie tussen u en De Bosarck. U wordt tijdens dit gesprek over allerlei zaken geïnformeerd en u kunt alle vragen stellen die op dat moment bij u leven. Daarnaast krijgt u een rondleiding voor zover u die nog niet gekregen heeft en maakt u kennis met de leidsters. Verder zullen er afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de wendagen en de startdatum van de opvang.

Om uw kind te laten wennen aan De Bosarck zijn er zogenaamde wendagen. Het doel hiervan is uw kind vertrouwd te laten raken met dagverblijf, het dagritme, de andere kinderen en de leidsters. Daarnaast kunnen de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie verder opbouwen met de leidsters.

IMG_8778