De Bosarck is het gehele jaar geopend op werkdagen. Uitzonderingen zijn de algemeen erkende feestdagen (zie CAO – kinderopvang).

Brengen / Halen

  • Uw kind kan ’s morgens tussen 7.30 en 8.30 uur gebracht worden en ’s middags tussen 12.30 en 13.00 uur.
  • Uw kind kan opgehaald worden tussen 12.30 en 13.00 uur en vóór 18.00 uur.

In overleg is het mogelijk uw kind tussen 7.00 en 7.30 uur te brengen en/of tussen 18.00 en 18.30 uur op te halen.

Dagritme

Elke dag heeft een vast dagritme, omdat jonge kinderen zich daar veilig bij voelen.
Dagelijks hebben wij vier momenten waarop samen gegeten en gedronken wordt. Halverwege de ochtend en de middag wordt er fruit gegeten. Rond het middaguur eten we met de kinderen aan tafel brood. Aan het einde van de middag wordt er dan nog een plakje ontbijtkoek aangeboden. ‘s Middags is er gelegenheid om een middagslaapje te doen.

Voor baby’s geldt dat zij vaak hun eigen ritme hebben ontwikkeld. Zij hebben hun vaste tijden voor dagslaapjes en voedingen.

Verhindering

Mocht u (om welke reden dan ook) verhinderd zijn om uw kind op tijd op te halen, maakt u zich dan geen zorgen. Er blijft een leidster aanwezig tot alle kinderen zijn opgehaald door hun ouders of verzorgers. Wij proberen de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen. Wij vernemen het graag van u als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. Zonder uw bericht geven wij uw kind namelijk niet mee aan een voor ons onbekend persoon.

Bereikbaarheid

U dient ervoor te zorgen dat u ten allen tijde telefonisch bereikbaar bent als uw kind bij ons wordt opgevangen. Wanneer u niet op uw gebruikelijke (werk) adres bent, vragen wij u om uw bereikbaarheidsgegevens voor die dag aan de leidster van de groep door te geven. Bij een verhuizing verzoeken wij u tijdig uw adreswijziging aan ons door te geven. Ook indien u van werkgever verandert, vernemen wij graag de naam en het telefoonnummer van het bedrijf, zodat wij u altijd kunnen bereiken.